Selasa, 05 Agustus 2008

Adam Air

Leungit tanpa lebih.

Kadenge keneh gorowok "Allahu Akbar!" dina rekaman black box nu kapanggih di dasar laut. Deudeuh, jiwa-jiwa nu teu kapuluk na jerona umpalan laut.

Rekaman salila 5.38 menit nu dikirimkeun tina email batur sapagawean (Tempo) teh ukur bisa ngawakilan jiwa-jiwa nu lewang. Basa pilot jeung co-pilot guntreng. 5 menit nu ngagambarkeun suasana adu tawar maranehna jeung malakal maot. Gusti... hirup teh teu bisa dibade!

Nepi ka leungitna geleger manuk beusi nubruk beungeut laut. "Allahu Akbar!"

Rabu, 23 Juli 2008

Wilujeng KantunManeh, nu nincak na sesa-sesa tapak
Lengkah nu beuki anca. Ambekan nu beuki ngipisan
Panon nu ngadadak beueus. Teu wasa ngarekam rasa hanjakal

Maneh, lain lengkah panganggeusan
Boa, cikal tina pucuk-pucuk nu renung

Jumat, 18 Juli 2008

Saratus Minus Sapoe

ITUNGAN bulan mah 100 poe teh kira-kira sarua jeung 3 bulan. Mun nu maot geus 3 bulan biasana sok aya salametan natus. Nu kakandungan ge mun geus liwat 100 poe sok salametan nilu bulan. Atuh mun aya pamingpin nu jeneng, biasana sok dibere komitmen kinerja 100 hari.

Naha bet nyaritakeun itungan 100 poe? Siga nu keur cacarakan ngitung waktu atawa mancegkeun hate nu keur babalitungan poe? Ah, tapi da teu pira tina maca titimangsa 9 April 2007 nepi ka 16 Juli 2007. Pas diitung-itung teh, horeng aya 99 poe. Nya, mun dipunjulan hiji mah jangkep 100 poe.

Cek dina titimangsa, 9 April 2007 teh aya kagiatan Lawung Panyajak Sunda di GK Rumentang Siang. Ngan, palebah 16 Juli 2007 mah lapur teu kapaluruh. Da asa piraku eta kagiatan nepika meakeun waktu 100 minus sapoe.

It's nothing... teu kudu dipikiran teuing!

Selasa, 08 Juli 2008

Angka


bae awak mah tuus ku umur oge
bae hate oge terus disundulan waktu

ngan ulah uteuk mah
tong nepika ngoletrak kagaringan

butuh keur babalitungan.. sangkan teu geseh itungan!

Kamis, 03 Juli 2008

Dongeng Budak Harak

Aya dongeng budak harak.

Hiji poe, manehna dibahanan sakantong paku ku bapana. Unggal manggih kaambek atawa pagetreng jeung batur, manehna dititah nancebkeun hiji paku dina pager pakarangan.

Poe kahiji manehna nancebkeun 37 paku dina pager.

Minggu saterusna, unggal poe eta budak harak teh diajar meper kaambek nepika paku-paku nu ditancebkeun teh beuki ngurangan.

Manehna meunang kacindekan yen leuwih gampang nahan amarah batan nancebkeun paku hiji.
Antukna, dina hiji waktu manehna geus teu perlu nancebkeun deui paku. Gasik bebeja ka nu jadi bapa.

Ku si bapa, eta budak unggal poe dititah nyabutan paku hiji-hiji saban bisa nahan amarah. Saterusna, unggal bisa meper kaambek manehna nyabut paku nepika ahirna manehna mawa beja yen kabeh paku nu nanceb dina pager teh geus kacabut.

Si bapa laju nyarita kieu:

"Anaking, anjeun geus ngalakukeun budi nu hade. Tapi coba tingali, loba liang tapak paku dina pager. Pager teh teu malik deui ka asal. Tah, mun anjeun ambek atawa pasea jeung sasama, bakal ninggalkeun tapak siga dina pager.

Anjeun bisa nubleskeun balati kana tonggong batur tuluy nyabut deui eta balati, tapi bakal ninggalkeun raheut.

Sarebu kali acong-acongan menta dihampura, sarebu kali ngebrehkeun rasa hanjakal, raheutna tetep bakal nyesa. Raheut ku ucapan sarua peurihna jeung raheut ku pakarang."

Kamis, 19 Juni 2008

Hajarrr, Bos!

Unggal peuting dibebenjokeun Fernando Torres cs nu keur manggung di Euro 2008. Sanajan isukna hudang tara kurang ti jam 9.00 beurang, "Rejeki geus beak dipacok hayam," ceuk Mang Cacah nu pangtarikna ngabahas mengbal, tapi tina siaran tunda. "Ah, hayam ayeuna mah masih keneh nyorokcok nepika tengah peuting, jadi teu nyubuh wae macokna," cekeng, itung-itung ngabela diri.

Pertandingan Jerman vs Austria ragot pisan. Nu eleh pelatihna, da duanana loba protes nu antukna diusir ku wasit. Kacipta ramena ge, ketang, ngan kasaksian tina televisi.

Beda jeung nu ragot di Lapang Badak Putih Cianjur poe Rebo mangkukna. Sarua mengbalna mah. Teu pira nu manggungna mah 'bebenjit' tim U-18, Perkesit Cianjur lawan Persikabo Bogor. Nu ragot justru asisten pelatih Persikabo ngudag-ngudag hakim garis alatan teu puas timna eleh. Atuh, ger we... maneha ditapuk ku penonton nu rajleng ti balkon. Hajarrr, Bos!

Cek Mang Cacah keneh, nu miluan ngabeberik asisten pelatih bureuteu nu cenah mantan pemain nasional, "Eta teh pelampiasan kaambek gara-gara harga BBM naek," cenah, teu euleum-euleum eta alesan.

Naha di Jerman jeung di Austria ge BBM teh naek? Cik ah, urang taroskeun ka Tante Merkell!

Rabu, 11 Juni 2008

Ibadah

Cenah ibadah teh hablumminallah, hubungan inya jeung nu nyipta.
Geuning mikacinta ka nu nyipta teh loba pisan anggeranana...

Akidah ge aya panta-pantana.
Padahal, hubungan kula jeung nu maha kawasa istuning hak individu nu pang asasi-na

Halah, ning cape mun dipikiran mah....